Kindgebonden budget – Alles over kindgebonden budget 2012

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor gezinnen in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ouders ontvangen het kindgebonden budget, indien zij hier recht op hebben, naast de kinderbijslag.

De tegemoetkoming is geregeld in de Wet op het kindgebonden budget en is ingevoerd in 2009. De wet vervangt de kindertoeslag, een tijdelijke regeling die alleen in 2008 van kracht was.

Voor het kindgebonden budget maakt het niet uit of uw kind uw eigen kind, een stiefkind, pleeg- of adoptiekind is. Ook hoeft uw kind niet bij u te wonen.

Recht op kindgebonden budget 2012

Om voor het kindgebonden budget in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar hebben of verzorgen;
 • U of uw toeslagpartner krijgt hiervoor kinderbijslag;
 • Een niet te hoog (gezamenlijk) inkomen hebben;
 • De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Als u voor een kind jonger dan 18 jaar geen kinderbijslag krijgt, dan kunt u toch een kindgebonden budget krijgen als u het kind in belangrijke mate onderhoudt (u draagt minimaal € 408 per kwartaal bij aan het levensonderhoud van het kind).

Verzorgt u een pleegkind, dan heeft u alleen recht op kindgebonden budget als u géén pleegoudervergoeding ontvangt (maar wel kinderbijslag).

In de volgende situaties gelden aanvullende regels:

 • U bent co-ouder;
 • U heeft een samengesteld gezin;
 • U woont met uw kind bij uw ouders;
 • U woont in het buitenland;
 • U woont in Nederland, maar werkt in het buitenland.

Meer informatie over deze situaties en de dan geldende aanvullende regels vindt u op de website van Toeslagen.

Het recht op kindgebonden budget ontstaat (als u aan de voorwaarden voldoet) in de maand ná de geboorte van uw kind. Het budget gaat altijd in op de 1e dag van de maand. Voor een stief-, pleeg- en adoptiekind gaat het budget in op de 1e dag van de eerstvolgende maand waarop het kind bij u kwam wonen. Het kindgebonden budget eindigt de maand nadat uw kind 18 jaar is geworden.

Wonen of werken in het buitenland

U heeft gewoon recht op kindgebonden budget als u:

 • in het buitenland woont en in Nederland werkt;
 • in Nederland woont en in het buitenland werkt.

In deze gevallen kan de tegemoetkoming uitbetaald worden door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) in plaats van de Belastingdienst. Let op: als u ook in het buitenland toeslagen krijgt voor het onderhouden van uw gezin, dan kunt nooit meer ontvangen dan de maximale toeslag die u in een afzonderlijk land zou krijgen.

Kindgebonden budget 2012 berekenen

Hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen in 2012 is afhankelijk van:

 • Het aantal kinderen onder de 18 jaar;
 • De leeftijd van de kinderen;
 • De hoogte van het (gezamenlijke) jaarinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner (hoe hoger, hoe lager de tegemoetkoming);
 • Het jaar waarop het budget betrekking heeft;

Als u wilt weten hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen dan kunt u op www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Tenzij u 9 of meer kinderen heeft, u kunt dan bellen met de Belastingtelefoon voor meer informatie.

Uw toeslagpartner is degene met wie u het kindgebonden budget aanvraagt bij de Belastingdienst. U kunt maar één toeslagpartner hebben. Uw echtgenoot, geregistreerd partner, maar ook iemand anders met wie u samenleeft, kan uw toeslagpartner zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van Toeslagen.

Maximale bedragen

Bij een (gezamenlijk) inkomen tot € 28.897 ontvangt een gezin het maximale kindgebonden budget. Komt uw (gezamenlijke) inkomen boven dit bedrag, dan wordt de tegemoetkoming geleidelijk afgebouwd met een percentage van het inkomen dat boven de grens van € 28.897 uitkomt.

Kindgebonden budget aanvragen

Wie recht heeft op kindgebonden budget krijgt in de meeste gevallen automatisch bericht van de Belastingdienst. Als u kinderbijslag ontvangt, dan zijn uw gegevens automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten dan de hoogte van het kindgebonden budget in.

Heeft de Belastingdienst te weinig gegevens, dan moet u het budget zelf aanvragen. Dit is het geval als u geen kinderbijslag of andere toeslagen ontvangt of als u nog nooit belastingaangifte heeft gedaan. Let op: ook als u in aanmerking komt (of denkt te komen) voor de tegemoetkoming en u heeft niets van de Belastingdienst gehoord blijft u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen.

Het kindgebonden budget kunt u aanvragen via:

 • www.toeslagen.nl. U heeft wel een DigiD inlogcode nodig, deze kunt u eventueel opvragen bij de Belastingdienst;
 • De Belastingtelefoon (0800-0543). U kunt een papieren aanvraagformulier opvragen, welke u binnen twee weken thuis ontvangt.

Het kindgebonden budget kan alleen aangevraagd worden door de ouder op wiens naar de kinderbijslag staat. Het budget kan niet op naam van iemand anders gezet worden.

U krijgt (binnen 8 weken) een “voorschotbeschikking” van de Belastingdienst. Hierin staat onder andere hoeveel u krijgt. U hoeft het budget maar één keer aan te vragen, daarna krijgt u deze automatisch op basis van de bij de Belastingdienst beschikbare gegevens.

Kindgebonden budget kunt u aanvragen tot 1 april van het volgende jaar, tenzij u uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan nog aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt.

Uitbetaling kindgebonden budget

Uitbetalingen worden door de Belastingdienst, nadat u de voorschotbeschikking heeft ontvangen, automatisch op uw rekening gestort. Uitbetaling vindt standaard plaats op eerste werkdag na de 19e van de maand (voorafgaand aan de maand waarop het budget betrekking heeft). Tenzij het te ontvangen bedrag te laag is, dan ontvangt u het bedrag voor een heel jaar vooraf in december (of niets als het bedrag te laag is). Bedragen worden afgerond in hele euro’s.

In het geval u een aanvulling op een buitenlandse gezinsbijslag of kinderbijslag uit Nederland krijgt voor een kind dat in Marokko woont, dan krijgt u het budget van de Sociale VerzekeringsBank (SVB) in plaats van de Belastingdienst.

De “beschikking definitieve berekening” krijgt u in de loop van het volgende jaar. Dan wordt vastgesteld of u te weinig heeft ontvangen of dat u moet terugbetalen. Let op: controleer deze eindafrekening altijd goed.

Wijzigingen in kindgebonden budget doorgeven

Wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van het kindgebonden budget (of als u het budget op een andere rekening wilt laten overmaken) moet u dit tijdig doorgeven aan de Belastingdienst. Zij kunnen de hoogte dan aanpassen. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien te weinig of moet u achteraf (veel) terugbetalen.

Wijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen op de website toeslagen.nl of door een wijzigingsformulier aan te vragen via de Belastingtelefoon.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress