Reisverzekering modules

Medische kosten

Vergoedingen vanuit je zorgverzekering zijn gebaseerd op de in Nederland gangbare tarieven. Echter, deze vergoedingen zijn in het buitenland niet altijd kostendekkend. Je kunt je verzekeren tegen het risico dat eventuele meerkosten voor jouw rekening komen.

Ongevallen 

Keert een vast bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Er wordt niet uitgekeerd bij ongevallen tijdens wintersport en de beoefening van gevaarlijke sporten en onderwatersport, als dit niet (aanvullend) verzekerd is.

Autohulp

Biedt dekking voor de kosten van vervangend vervoer bij pech, repatriëring van de auto of het opsturen van onderdelen. Houdt er rekening mee dat het huren van een vervangende auto vaak alleen met een creditcard mogelijk is.

Wintersport

Vakanties die in het teken van wintersport staan vallen niet onder de basisdekking. Dit geldt wel voor langlaufen, sleeën en schaatsen. Deze module keert uit bij medische kosten en kosten voor repatriëring bij wintersport.

Geld

Biedt dekking in geval van verlies of diefstal van geld, reischeques en andere waardepapieren.

Gevaarlijke sporten

De extra risico’s van gevaarlijke sporten vallen niet onder de basisdekking en dienen extra verzekerd te worden. Het gaat hierbij om sporten als: paragliden, parachutespringen en bergbeklimmen.

Onderwatersport

Dekt het extra risico van het duiken. Bij sommige verzekeraars zit recreatief duiken in de basisdekking. Het is aan te raden voordat u op vakantie gaat te controleren of de sporten die je wilt beoefenen onder de polisvoorwaarden vallen.

Zakenreis

Van een zakenreis is sprake als je een zakenrelatie, beurs, seminar of congres bezoekt. Een zakenreis valt doorgaans niet onder de standaarddekking. Als je goed verzekerd op zakenreis wilt is het noodzakelijk hiervoor een aparte aanvullende dekking af te sluiten. Stage en vrijwilligerswerk (mits van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard) zijn vaak wel meeverzekerd in de basisdekking als de reisduur niet langer is dan de geldende maximale aaneengesloten reisduur.

Annuleringsverzekering

Let op! Een annuleringsverzekering kan los worden afgesloten maar ook als aanvullende dekking op een reisverzekering. Een annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten vóór de reis als gevolg van een onvoorziene omstandigheid. Gebeurtenissen die doorgaans als onvoorziene bijzondere omstandigheid gelden zijn:

  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde(n) of diens naast familieleden (1e/2e graad)
  • Echtscheiding van verzekerde
  • Zwangerschap van verzekerde of partner
  • Het onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning
  • Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
  • Schade aan de woning en/of inboedel van verzekerde door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm of overstroming
  • Onverwachts werkloos raken of aanvaarden van een baan door verzekerde
  • Het uitvallen van het vervoermiddel waarmee de reis gemaakt wordt door een van buitenkomend onheil, maximaal 30 dagen voor aanvang van de reis

Moet je eerder naar huis, dan worden de niet-gebruikte vakantiedagen vergoed aan de verzekerden. Een annuleringsverzekering dient meestal binnen 7 of 14 dagen na het boeken van de vakantie afgesloten te zijn. Of een annuleringsverzekering zinvol is hangt af van de prijs van de reis, de hoogte van de annuleringskosten en hoelang van tevoren moet worden betaald.

Reisverzekering vergelijken »