Wat dekt een reisverzekering?

Wat is een reisverzekering?

Een reisverzekering is een verzekering tegen schade opgelopen tijdens je reis of vakantie. De dekking start op het moment dat de reis begint en eindigt bij thuiskomst.

Let op! Je bent niet permanent verzekerd. Voor de dekking van een doorlopende reisverzekering geldt een maximum aan het aantal dagen dat je aaneengesloten op reis mag zijn. Bij de meeste verzekeraars wordt een standaard maximum reisduur van 45 of 60 dagen gehanteerd. Het is meestal mogelijk tegen een meerpremie de maximale reisduur te verlengen.

Basis dekking reisverzekering

De verzekering bestaat uit een basisdekking waarop aanvullende dekkingen kunnen worden afgesloten, afhankelijk van uw behoefte. De basisdekking verschilt per verzekeraar. Doorgaans vallen onder de basisdekking:

  • Schade, verlies en diefstal van bagage;
  • Extra kosten in verband met ziekte (niet geneeskundige kosten), een ongeval of overlijden (van verzekerde(n), een niet meegereisd familielid, goede vriend(in) of een meegereisd huisdier);
  • Extra verblijfkosten, bijvoorbeeld door het niet meer kunnen gebruiken van het eigen vervoersmiddel;
  • Extra kosten als gevolg van een buitengewone gebeurtenis, zoals een opstand of natuurramp;

Voor bagage geldt meestal vergoeding van de nieuwwaarde voor spullen jonger dan 1 jaar, in alle andere gevallen de dagwaarde.

Aanvullende dekkingen

Naar eigen keuze kan de basisdekking uitgebreid worden met aanvullende dekkingen. Aanvullende dekkingen en omschrijvingen kunnen per verzekeraar verschillen.

Reisverzekering vergelijken »