Creditcardfraude – Hoe veilig is betalen met een creditcard?

Creditcardfraude verzekerd

Creditcardfraude is mogelijk door de fraudegevoelig. In het kader van fraudegevoeligheid geldt voor:

  • Reguliere aankopen: er is geen pincode noodzakelijk, de creditcard en een handtekening zijn voldoende. Het risico op fraude is aanwezig als u uw creditkaart kwijt bent;
  • Aankopen op internet: naam, creditcardnummer, geldigheidsdatum en meestal ook de CVC-code zijn nodig. Misbruik is in dit geval dus al mogelijk met enkel uw creditcardgegevens.

Echter, u bent tegen creditcardfraude verzekerd. Als op uw afrekening betalingen staan die u niet heeft gedaan, dan boekt de creditcardmaatschappij (na eigen onderzoek) het geld terug. Hiervoor moet u wel tijdig (meestal binnen 30 dagen) een telefonisch verzoek indienen. Dit betekent dat u regelmatig uw uitgaven in de gaten moet houden.

Nalatigheid & creditcardfraude

In het algemeen geldt dat zolang u niet nalatig bent geweest uw creditcardmaatschappij de schade bij creditcardfraude niet op u zal verhalen. Voor aankopen via internet geldt dat schade niet op u zal worden verhaald als de verkopende partij niet kan aantonen dat u iets heeft gekocht en ontvangen. Ook geldt voor de meeste creditcards dat u niet hoeft te betalen als uw aankopen veel te laat of beschadigd worden afgeleverd of als u het verkeerde krijgt.

Creditcards steeds veiliger

Door de invoering van de Mastercard Secure Code en pincode worden creditcards steeds veiliger.

Mastercard Secure Code

Deze code moet worden ingevoerd bij aankopen op internet. De code maakt u zelf, zodra u een aankoop doet, aan en is vanaf dat moment uw vaste code. De code moet uit minimaal 8 tekens (cijfers en letters) bestaan. Als u uw code vergeten bent kunt u uw code laten resetten door uw creditcardmaatschappij en, uiteraard onder strikte voorwaarden, een nieuwe code aanmaken.

Pincode creditcard

Steeds vaker moet, om creditcardfraude terug te dringen, bij reguliere aankopen (aankopen in een winkel) en pinnen bij een pinautomaat een pincode worden ingevoerd. Als u deze vergeten bent kunt u bij uw creditcardmaatschappij een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan gemiddeld binnen 3 tot 5 werkdagen.

Creditcard blokkeren

Bij diefstal of verlies moet u dit zo snel mogelijk melden aan uw creditcardmaatschappij. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week onder vermelding van het creditcardnummer. Na de melding wordt uw creditcard geblokkeerd en is er geen risico op misbruik meer.

Of u schadeloos wordt gesteld als misbruik is gemaakt van uw creditcard verschilt per creditcardmaatschappij. In de regel geldt er een eigen risico (doorgaans tussen de € 45 en € 150) of een volledige aansprakelijkheidsstelling (met volledige schadeloosstelling als u de diefstal of het verlies binnen 24 uur meldt).

Creditcards vergelijken & aanvragen »