Vrijkomende lijfrente: omzetten naar banksparen?

Toelichting verschillen: vrijkomende lijfrente banksparen of niet

Heeft u een vrijkomende lijfrente? Hierna wordt het verschil tussen banksparen voor pensioen en de lijfrente verzekering op diverse aspecten met elkaar vergeleken.

Verschil 1: verzekeringselement

 • Banksparen: er is geen verzekeringselement. Het lang levenrisico ligt bij de begunstigde. Het tegoed kan op zijn. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mee te verzekeren.
 • Lijfrente: er is wel een verzekeringselement. Het lang levenrisico kan bij de verzekeraar liggen. Uitkering loopt zolang “het lijf” in leven is (verplicht als uitkering op jaarbasis boven bepaalde grens komt) of heeft een vooraf afgesproken looptijd. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is mee te verzekeren.

Verschil 2: duur uitkering voor 65e

 • Banksparen: minimaal 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan 65 jaar ten tijde van het uitkeren van de eerste termijn.
 • Lijfrente: verplicht een levenslange uitkering.

Verschil 3: bestemming uitkering

 • Banksparen: de uitkering komt toe aan de rekeninghouder.
 • Lijfrente: de uitkering komt toe aan de verzekerde.

Verschil 4: uiterlijke start uitkering

 • Banksparen: als de rekeninghouder 70 jaar wordt.
 • Lijfrente: als de verzekerde 70 jaar wordt.

Verschil 5: overlijden

 • Banksparen: als het tegoed nog niet op is, dan gaat het restant in termijnen naar de erfgenamen. Hierover moet mogelijk wel successierecht betaald worden. Afwijking is mogelijk als deze wordt vastgelegd in een testament.
 • Lijfrente: in de uitkeringsfase vervalt een tegoed aan de verzekeraar, tenzij anders is overeengekomen.

Verschil 6: garanties bij faillissement

 • Banksparen: het tegoed valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wees u bewust van de geldende voorwaarden. Zo gelden voor een geblokkeerde spaarrekening andere garanties dan voor een beleggingsrekening.
 • Lijfrente: garanties Nederlandse depositogarantiestelsel niet van toepassing.

Zowel voor banksparen als lijfrente geldt dat het mogelijk is om een gouden handdruk te storten voor aanvulling van het pensioen.