Waarde inboedel – Waardebepaling inboedel & de inboedelwaardemeter

Waarde inboedel bepalen? Bij waardebepaling van de inboedel voor de inboedelverzekering moet de nieuwwaarde van uw inboedel worden aangehouden. Dit is het bedrag dat nodig is om de inboedel opnieuw aan te schaffen na totaal verlies van de inboedel. Het is het maximum tot waar schade of verlies wordt vergoed.

Waarde inboedel: waardebepaling met inboedelwaardemeter

Voor waarde inboedel bepalen is de inboedelwaardemeter een eenvoudig en populair hulpmiddel. De inboedelwaardemeter wordt elk jaar opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en de meeste verzekeraars gebruiken deze inboedelwaardemeter als leidraad. Met de inboedelwaardemeter stelt u aan de hand van een aantal factoren uw netto inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en oppervlakte van de woning) vast wat het bedrag is dat u moet verzekeren voor uw inboedelverzekering.

Is uw netto inkomen hoger dan € 4.850 en/of heeft u een woonoppervlakte van meer dan 300 m², dan kan de inboedelwaarde niet met de inboedelwaardemeter worden ingeschat. U moet dan zelf de inboedelwaarde opgeven.

Als u de inboedelwaardemeter gebruikt geeft de verzekeraar een garantie af tegen onderverzekering. Let op: als u van de garantie tegen onderverzekering gebruik wilt blijven maken moet u de inboedelwaardemeter om de 5 jaar opnieuw invullen.

Bij gebruik van de inboedelwaardemeter is uw totale inboedel standaard verzekerd tot een maximumbedrag, meestal tot € 100.000 of € 150.000. Er gelden maximale vergoedingen per “gedekte zaak”, zoals voor:

  • Lijfsieraden;
  • Kunst en antiek;
  • Bijzondere verzamelingen;
  • Audiovisuele apparatuur (zoals televisie en videocamera);
  • Computers;
  • Contant geld en geldwaardig papier.

Het gaat dan om maximale vergoedingen die liggen rond de € 5.000. Alleen voor geld en geldwaardig papier ligt de maximale vergoeding vaak rond de € 500. Wanneer uw inboedel voor de gedekte zaken deze waarden overstijgt kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Inventarisatielijst inboedel

Verwacht u dat de waarde van uw inboedel veel hoger is dan de maximale vergoedingen? Dan kan het handig zijn een inventarisatielijst op te stellen met de bijbehorende waarden. Dit is in de praktijk een bewerkelijke klus. Op deze manier krijgt u wel een goed inzicht in de waarde van uw inboedel. Een kopie hiervan kunt u eventueel naar uw verzekeraar sturen. De te verzekeren som geeft u dan zelf aan.

Taxeren inboedel

Heeft u bijzondere voorwerpen? Dan kan het handig zijn deze voorwerpen te laten taxeren. Immers bij schade of verlies moet ú aannemelijk maken wat de waarde van de inboedel was. Een taxatie kan op twee manieren plaatsvinden: een partijentaxatie (verzekeraar en verzekerde maken een afspraak over de waarde) of een deskundigentaxatie (waardevaststelling door een deskundige). Bij een taxatie heeft u wettelijke garantie dat de getaxeerde waarde wordt uitgekeerd. Nadeel zijn de relatief hoge kosten voor een taxatie.

Wat is de verzekerde waarde inboedel?

Het verzekerde bedrag op de polis geeft de waarde van de inboedel aan.

Onderverzekering inboedel

U bent onderverzekerd als het verzekerde bedrag van uw inboedel lager ligt dan de werkelijke nieuwwaarde van de inboedel. Als u bent onderverzekerd krijgt u bij schade of verlies slechts een evenredig deel vergoed. Stel u heeft een inboedel van € 50.000 en het verzekerde bedrag is € 40.000. Bij een schade van € 5.000 krijgt u dan slechts € 4.000 (€ 40.000/€ 50.000 * € 5.000). U kunt onderverzekering voorkomen door:

  • De waarde van uw inboedel nauwkeurig vast te stellen (bijvoorbeeld via een inventarisatielijst);
  • Een indexclausule op te nemen in de polis. Het verzekerde bedrag wordt dan jaarlijks aangepast aan de welvaartsstijging;
  • Gebruik te maken van de inboedelwaardemeter;
  • Door een verzekering af te sluiten die uw inboedel tot een standaard bedrag (bijvoorbeeld € 100.000) verzekerd inclusief garantie tegen onderverzekering.

Inboedelverzekering vergelijken »