Waarvoor ben ik verzekerd met WA inclusief casco dekking?

Aanvullend op de WA motorverzekering, die schade veroorzaakt bij anderen dekt, kunt u ook uw eigen motor verzekeren. U kunt als extra dekking kiezen voor WA + Beperkt of WA + Volledig Casco.

WA + Beperkt Casco dekking

Deze casco dekking dekt meestal schade aan uw eigen motor als gevolg van de volgende gebeurtenissen:

  • (Poging tot) diefstal/verduistering/joyriding;
  • Brand, storm, hagel en overstromingen;
  • Vervoer van de motor;
  • Botsing met loslopende dieren.

WA + Volledig Casco (All Risk) dekking

De WA + Volledig Casco dekking dekt aanvullend op de WA + Beperkt Casco dekking ook schade aan uw eigen motor als gevolg van:

  • Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken;
  • Alle van buiten komende onheilen.

Onder van buiten komende onheilen wordt verstaan schade aan uw motor door andere, onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niet expliciet in de polisvoorwaarden vermeld staan.

Motorverzekering vergelijken »