Is een ongevallenverzekering geldig in het buitenland?

Ongevallenverzekering buitenland

De ongevallenverzekering dekking geldt meestal wereldwijd.

Wie is verzekerd

U kunt een ongevallenverzekering afsluiten voor uzelf, uw echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner, uw inwonende kinderen en (onder voorwaarden) uw uitwonende kinderen. Bij de meeste verzekeraars is het tot de leeftijd van 65 jaar mogelijk een ongevallenverzekering af te sluiten.

Niet alle ongevallen verzekerd

Soms zijn ongevallen niet verzekerd. Voor meer informatie over wat welke ongevallenverzekeringen wel en niet verzekeren zie hier.