Verschil ongevallenverzekering aansprakelijkheidsverzekering?

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering tegen het financiële risico dat u (of bijvoorbeeld een ander gezinslid of uw huisdier) schade veroorzaakt bij anderen. De schade waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent kan iemand anders bij u claimen.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt twee soorten schade:

  • Letselschade: schade die verzekerde iemand anders toebrengt (zoals lichamelijk of geestelijk letsel);
  • Zaakschade: schade die verzekerde toebrengt aan bezittingen van iemand anders (zoals beschadiging of vermissing van materiële zaken).

Verzekerde is ook gedekt tegen de kosten in verband met niet terechte aanspraken. Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat u de schade niet zelf veroorzaakt hoeft te hebben.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering die een vooraf vastgesteld bedrag uitkeert als u blijvend invalide wordt of overlijdt door een ongeval. De verzekering keert uit ongeacht wie aansprakelijk is.

Verschil aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering

Bij de ongevallenverzekering krijgt u een vast bedrag uitgekeerd en alleen als dit het gevolg is van een ongeval. De uitkering staat los van de werkelijk geleden schade. De aansprakelijkheidsverzekering keert de werkelijk geleden schade uit, aan het slachtoffer en alleen (op een enkele uitzondering na) als u daar wettelijk aansprakelijk voor bent.

Ongevallenverzekering vergelijken »