Wat dekt een ongevallenverzekering?

Wat is een ongevallenverzekering (betekenis)

Een ongevallenverzekering is een verzekering die een vooraf vastgesteld bedrag uitkeert als u blijvend invalide wordt of overlijdt door een ongeval.

Ongevallenverzekering ongeval uitleg

Met een ongeval wordt meestal bedoeld “een plotseling van buiten inwerkend geweld op het lichaam waaruit rechtstreeks blijvend en medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat’’.

Wanneer verzekerd?

De verzekering keert uit ongeacht wie aansprakelijk is en de dekking geldt zowel thuis, als in het verkeer, tijdens de meeste werkzaamheden en een vakantie. De ongevallenverzekering dekking geldt meestal wereldwijd.

Wie is verzekerd

U kunt een ongevallenverzekering afsluiten voor uzelf, uw echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner, uw inwonende kinderen en (onder voorwaarden) uw uitwonende kinderen. Bij de meeste verzekeraars is het tot de leeftijd van 65 jaar mogelijk een ongevallenverzekering af te sluiten.

Verzekerde bedragen

Bij ongevallenverzekering vergelijken is het goed om te weten voor welk bedrag u zichzelf en uw eventuele gezinsleden wilt verzekeren. De verzekerde bedragen liggen bij invaliditeit vaak tussen de €12.500 en €100.000 (maximaal) en bij overlijden tussen de €5.000 en €25.000. Voor de uitkering bij invaliditeit geldt meestal: hoe hoger de mate van invaliditeit, hoe hoger de uitkering.

Niet alle ongevallen verzekerd

Soms zijn ongevallen niet verzekerd. Voor meer informatie over wat welke ongevallenverzekeringen wel en niet verzekeren zie hier.