Belasting Nieuws en achtergronden

Kindgebonden budget – Alles over kindgebonden budget 2012

Wat is kindgebonden budget? Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor gezinnen in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ouders ontvangen het kindgebonden budget, indien zij hier recht op hebben, naast de kinderbijslag. De tegemoetkoming is geregeld in de Wet op het kindgebonden… Lees meer »

Kinderopvangtoeslag – Alles over kinderopvangtoeslag 2012

Wat is kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet kinderopvang en geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Recht op kinderopvangtoeslag Om voor kinderopvangtoeslag… Lees meer »

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress