Garantie tegen onderverzekering opstalverzekering

Wat houdt garantie tegen onderverzekering opstalverzekering in?

Van onderverzekering is sprake wanneer de waarde van uw opstal hoger is dan het bedrag waarvoor u deze verzekerd heeft. Bent u onderverzekerd? Dan krijgt u bij schade meestal minder vergoed.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, speelt dit niet alleen bij schaden boven het verzekerde bedrag, maar ook kleinere schaden kunnen als gevolg van de onderverzekering niet volledig worden betaald. Met een garantie tegen onderverzekering wordt dit voorkomen.

Staat er bij garantie tegen onderverzekering “Ja”, dan is er garantie tegen onderverzekering. Bij “Nee” is er geen garantie tegen onderverzekering. Staat er “tot” inclusief een bedrag? Dan geeft desbetreffende verzekeraar garantie tegen onderverzekering tot dit maximale bedrag. Tot dit bedrag bent u dan nooit te laag verzekerd.

Opstalverzekering vergelijken »