Wat is een opstalverzekering?

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) is een verzekering tegen schade aan uw woning en de bijbehorende onroerende zaken als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of inbraak. Spullen die in en aan de woning ‘aard- en nagelvast’ zitten vallen onder de dekking.

De volgende regel is van toepassing: wat vast zit aan het huis en je niet kunt weghalen zonder beschadiging, hoort bij het huis en valt onder de opstalverzekering. Daaronder vallen dus ook leidingen, centrale verwarming, sanitair en de keuken.

Meestal uitgesloten van dekking zijn gebeurtenissen als molest (oorlogsgeweld), overstromingen, aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen.

Opstalverzekering vergelijken »