Nieuws en achtergronden

Vitaliteitsregeling 2013 – Vitaliteitsregeling per 2013 gaat niet door

Vitaliteitsregeling 2013. Vanaf 2012 bestaan de levensloopregeling en de spaarloonregeling al niet meer in de vorm zoals u gewend was. De vitaliteitsregeling die vanaf 1 januari 2013 de levensloopregeling en de spaarloonregeling moest gaan vervangen gaat niet door. Hierna een toelichting op de afgeschafte vitaliteitsregeling 2013 en de voor- en… Lees meer »

Afkoop klein pensioen: afkopen verstandig of niet in 2015?

Afkoop klein pensioen verstandig of niet in 2015? Waardeoverdracht van pensioen naar een nieuwe werkgever gebeurt bij een klein pensioen (ook wel vergeten pensioenen) vaak niet. In plaats daarvan worden kleine pensioenen vaak afgekocht. Een klein pensioen afkopen, wat is het en wanneer mogen pensioenuitvoerders kleine pensioenen afkopen? Naast antwoorden… Lees meer »

Pensioenakkoord – Inhoud & gevolgen nieuw pensioenakkoord 2012

Pensioenakkoord. In het pensioenakkoord zijn wijzigingen van het Nederlandse pensioenstelsel voorgesteld. Deze hebben effect op alle drie de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel. Hierna een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Wat is het pensioenakkoord? Het pensioenakkoord is de uitkomst van onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbeweging over renovatie van het… Lees meer »

Jaarruimte berekenen? Formule jaarruimte 2015 berekenen pensioengat

Jaarruimte berekenen? Heeft u een pensioengat? Banksparen of een lijfrenteverzekering voor aanvullend pensioen zijn manieren om fiscaal vriendelijk kapitaal op te bouwen. In de opbouwfase zijn ingelegde bedragen fiscaal aftrekbaar in box 1 (onder Uitgaven voor inkomensvoorzieningen). In de uitkeringsfase wordt het opgebouwde kapitaal als pensioenvoorziening uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn… Lees meer »

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress