Nieuws en achtergronden

Vermogensbelasting 2013 & vrijstelling box 3 overzicht

Vermogensbelasting box 3, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd, is een heffing op het inkomen in box 3 Sparen en Beleggen van de belastingaangifte. U moet de Belastingdienst box 3 belasting betalen over geld waarover u al eens belasting betaald hebt, namelijk toen u het in de vorm van loon ontving. Er… Lees meer »

Kindgebonden budget – Alles over kindgebonden budget 2012

Wat is kindgebonden budget? Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor gezinnen in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ouders ontvangen het kindgebonden budget, indien zij hier recht op hebben, naast de kinderbijslag. De tegemoetkoming is geregeld in de Wet op het kindgebonden… Lees meer »

Kinderopvangtoeslag – Alles over kinderopvangtoeslag 2012

Wat is kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet kinderopvang en geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Recht op kinderopvangtoeslag Om voor kinderopvangtoeslag… Lees meer »

Wat is banksparen? Pensioen, gouden handdruk, hypotheek, lijfrente & uitvaart banksparen toegelicht

Wat is banksparen? Hier wordt de vraag wat is banksparen beantwoord, ingegaan op de verschillende bankspaarproducten, de fiscale voordelen van de verschillende bankspaarproducten en op de voorwaarden om voor de fiscale voordelen in aanmerking te komen. Pensioen, gouden handdruk, hypotheek, lijfrente & uitvaart banksparen zijn dé bankspaarmogelijkheden. Banksparen heeft de afgelopen jaren… Lees meer »

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress