Kind aansprakelijkheidsverzekering – Hoe is schade door kinderen gedekt?

Aansprakelijkheidsverzekering en kinderen

Veroorzaakt uw kind schade, dan hangt het van zijn of haar leeftijd af wie aansprakelijk is. De volgende wettelijke regels zijn van toepassing:

  • Kind jonger dan 14 jaar: de aansprakelijkheid ligt bij degenen die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind hebben. Hebben zij een aansprakelijkheidsverzekering? dan kan daarop meestal de schade (ook als deze door opzettelijk handelen is veroorzaakt) verhaald worden.
  • Kind 14 of 15 jaar: kind zelf is aansprakelijk. Als ouder of voogd bent u ook aansprakelijk als u redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade, maar u dit niet gedaan heeft.
  • Kind 16 jaar of ouder: kind zelf is volledig aansprakelijk.

Als ouder of voogd bent u 100% risico-aansprakelijk voor het handelen van uw kind (oftewel ouders of voogd altijd aansprakelijk, ongeacht de aard van het gedrag), tenzij er omstandigheden zijn die aan de benadeelde zelf zijn toe te rekenen. In zijn algemeenheid geldt voor kinderen jonger dan 14 jaar: zaken die de ouders of voogd zelf niet voorkomen zouden hebben zijn verzekerd.

Kind in- of uitwonend

Thuiswonende kinderen vallen, ongeacht hun leeftijd, altijd onder een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking. Meestal geldt wel de voorwaarde dat het kind ongehuwd moet zijn. Ook kinderen die vanwege studie of stage uitwonend zijn, zijn tot 27 jaar standaard meeverzekerd. Houdt er wel rekening mee dat er beperkingen kunnen gelden als de studie of stage in het buitenland is of als het om getrouwde kinderen gaat. Bij Nederlanden van Nu en Univé zijn getrouwde kinderen overigens gewoon meeverzekerd. Bij FBTO zijn kinderen ook meeverzekerd die vanwege een handicap uitwonend zijn.

Kind bijbaan

Meestal is ook verzekerd de aansprakelijkheid als kinderen werkzaamheden verrichten voor derden (bijbaan).

Kind bij oppas

Doorgaans valt schade veroorzaakt door het kind op een niet-professioneel oppasadres onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Niet of beperkt gedekt is soms schade veroorzaakt door het kind in een betaalde oppassituatie. Bij Inshared is de oppassituatie standaard meeverzekerd, zowel in een betaalde als onbetaalde oppassituatie.

Joyriding

Schade aan het voertuig bij joyriding is meestal beperkt meeverzekerd en alleen als de joyrider jonger is dan 18 jaar.

Beste aansprakelijkheidsverzekering ”schade door kinderen”

De aansprakelijkheidsverzekering van Univé is Beste uit de Test in 2013 (beste polisvoorwaarden, ongeacht de hoogte van de premie) en biedt volgens de Consumentenbond de beste dekking bij schade door kinderen.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken »