Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering tegen het financiële risico dat u (of bijvoorbeeld een ander gezinslid of uw huisdier) schade veroorzaakt bij anderen. De schade waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent kan iemand anders bij u claimen. Let op: de verzekering stopt als u niet (meer) woonachtig bent in Nederland.

De aansprakelijkheidsverzekering werkt volgens het principe dat alles gedekt is, tenzij expliciet uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Aansprakelijkheidsverzekering dekking

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt twee soorten schade:

  • Letselschade: schade die verzekerde iemand anders toebrengt (zoals lichamelijk of geestelijk letsel);
  • Zaakschade: schade die verzekerde toebrengt aan bezittingen van iemand anders (zoals beschadiging of vermissing van materiële zaken).

Verzekerde is ook gedekt tegen de kosten in verband met niet terechte aanspraken. Als verzekerde onterecht aansprakelijk wordt gesteld dan betaalt de verzekeraar het verweer. Rechtsbijstand en proceskosten mogen alleen gemaakt worden na toestemming of op verzoek van de verzekeraar.

Risicoaansprakelijkheid

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat u de schade niet zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Valt er door storm een dakpan van het dak van uw huis die uw buurman raakt, heeft u de schade niet zelf veroorzaakt, terwijl u er wettelijk gezien wel aansprakelijk voor bent.

WA-verzekering versus aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WA-verzekering genoemd (afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid). Echter, de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dient niet verward te worden met de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (de WA-verzekering voor uw voertuig).

De aansprakelijkheidsverzekering is géén wettelijk verplichte verzekering, terwijl de WA-verzekering voor uw voertuig dat wel is.

Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering niet?

Wat een aansprakelijkheidsverzekering niet dekt zijn:

  • Zaakschade (ook wel materiële schade genoemd) aan zaken van op de polis meeverzekerde personen. Letselschade is wel verzekerd.
  • Schade veroorzaakt door motorrijtuigen en (lucht-)vaartuigen waarvoor een eigen verzekering verplicht is (hiervoor is de WA-verzekering van uw voertuig of (lucht-)vaartuig, zoals de autoverzekering, bromfietsverzekering en bootverzekering). Joyriding en joyvaren zijn doorgaans wel verzekerd, mits de bestuurder jonger is dan 18 jaar.
  • Schade tijdens de uitoefening van een beroep of onderneming.
  • Schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade (zoals koersverliezen op aandelen).
  • Schade veroorzaakt door een groep waar verzekerde deel van uit maakt (groepsaansprakelijkheid).
  • Schade door opzet (zoals het moedwillig toebrengen van lichamelijk letsel) of onder invloed van drugs of alcohol veroorzaakt door verzekerden van 14 jaar en ouder.
  • Schade door molest (terrorisme), aardbevingen, atoomkernreacties en illegale zaken.

Via 123Geldzaken.nl vergelijkt u duidelijk de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar en is het mogelijk ze meteen af te sluiten. Door uw aansprakelijkheidsverzekering te vergelijken kunt u veel geld besparen.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken »